Závěrečné práce

AUTONOMNÍ DÁLKOVÝ AUTOBUS

Pechal Ondřej

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

AEB_30 je koncept autonomního elektrického autobusu pro třicátá léta 21. století. V dopravní síti budoucnosti vyplňuje mezeru mezi rychlodrážní - případně potrubní osobní dopravou - a flotilami autonomních taxi vozů operujícími v městských celcích. Práce vychází z praktických požadavků, zaměřuje se na využití moderních technologií za účelem zvýšení cestovního komfortu a hledá vhodné formy pro produkt daného měřítka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.