Závěrečné práce

SUDETSKÝ PARADOX - PALIATIVNÍ CENTRUM

Žuchová Nikola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem paliativního centra, které umisťuje do části areálu bývalého pivovaru v Jablonci nad Nisou. Předně řeší myšlenku zasazení funkce, jakou je paliativní péče, do kontextu historické industriální architektury a hledá svůj postoj vůči přilehlému urbánnímu a krajinnému okolí. Zpracovávaná část průmyslového komplexu má přinést novou hodnotu, využití a vdechnout doposavad chátrajícímu místu nový smysl a život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.