Závěrečné práce

Interiérový mobiliář

Klementová Ivana

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cieľom bakalárskej práce je návrh multifunkčného sušiaka na bielizeň Santos, ktorý rieši otázku sušenia a skladovania použitej bielizne v malometrážnych bytoch. Návrh vychádza zo súčasných potrieb mladých ľudí a životného štýlu s tým spojeného. Formulácia vízie definuje  použitie mobiliára a uvádza aj jeho využitie a možnosti umiestenia v rámci malometrážnych bytov. Návrh zohľadňuje funkčnú, estetickú, ekonomickú a ekologickú stránku. Použité sú len recyklovateľné materiály, a to kov, drevo a ľanové plátno.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.