Závěrečné práce

Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica

Behotová Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V Roudnici nad Labem stojí od roku 1927 na levém břehu řeky Labe vodárenská věž. Není náhodou, že vedle ní je vlakové nádraží. Dříve sloužila k napájení parních lokomotiv. V horní betonové části byly dvě nádrže, každá z nich pojala až 60m3 vody. Tuto tíhu 120t neslo pouze 12cm silné dno betonové báně a stěny 8-15cm široké. Dnes je však věž prázdná a nemá žádné využití. K věži jsem navrhla přístavbu zahrnující kavárnu, infocentrum a galerii, navíc v samotné věži je v kruhové betonové části navržena vyhlídka. Konceptem mého návrhu je, že celá budova je stínem věže. Z toho vychází její tvar a i její celkové ladění do černé barvy. Objekt je řešen jako kovová konstrukce střešní deseky a železobetonová konstrukce desky na zemi, které jsou vykonzolované nad vodu. Mezi nimi jsou dvě budovy, jejichž vnějším materiálem jsou matná zrcadla a čirá zaskelní, která odhmotňují budovy a prostory otevírají přírodě. Spodní deska, kterou protíná cyklostezka, iniciuje silnici protnutou vlakovými kolejemi. Horní deska má rozsáhlou pochozí střechu s variabilním využitím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.