S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

15115

Ústav interiéru

Dva základní směry působení, tedy interiér a výstavnictví, vyplývají z názvu ústavu. V oblasti vědy a výzkumu a doktorského studia se ústav zaměřuje na zkoumání nových materiálů a technologií v interiérové tvorbě. V přesahu do scénografie veřejného prostoru se zabýváme vlivem kulturních rituálů a médií na požadavky na současnou architekturu a stavby pro kulturu.

Interiér

Jde především o řemeslný základ výrazových prostředků architektonické profese. Výsledný finiš tvořící užitnou hodnotu díla bezprostředně působící na uživatele kvalitou materiálu a jeho zpracováním, volbou zařizovacích předmětů, barevností, světlem i akustickou pohodou. Teprve na zvládnuté řemeslo je možné stavět další úrovně architektonického myšlení.

Výstavnictví

Disciplína utváření prostoru, kde stavebním programem nejsou jen metry čtvereční a typologický model, ale text scénáře a libreta. Vzniká přesah profese architekta do sféry týmové spolupráce, kde figurují další společenské vědy, jako je dramaturgie a kulturologie. Scénografie divadelní, filmová a televizní dnes svým mediálním rozsahem ovlivňuje estetické vnímání společnosti i formu všech kulturních rituálů. Tato rovina se pak zpětně promítá v nárocích na současnou architekturu.

Zaměření ústavu vychází z měřítka lidské figury a jejího vztahu k prostoru. Jde o pohled, který vychází z užitných kvalit interiéru, a o jeho vliv na exteriér. Základním způsobem pohledu na svět je perspektiva z lidského horizontu, nikoli satelitní nadhled půdorysu.

Ústav je jedním ze spoluzakladatelů mezioborového pracoviště Institut intermédií – společného ateliéru ČVUT a AMU, kde jsou podmínky pro mezifakultní projekty i vznik tvůrčích týmů spojujících techniku a umění. Jedním z výsledků této spolupráce je realizovaný soutěžní projekt Laboratoř ticha na Expo 2015 v Miláně (nyní interaktivní).

Vítězný projekt EXPO Dubaj 2020.
Plakát k přednášce EXPO.
Přednáška MCI k EXPO Dubaj 2020.
Výstava projektů EXPO v Národním technickém muzeu.
Workshop FEL – porota.
Workshop FEL – prezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka