Závěrečné práce

Bytový dům, Břevnov

Nárovcová Petra

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bytový dům se nachází na Praze 6 Břevnově na dlouhé, ale úzké a svažité parcele. Koncept opakování sedlových střech příčně ke svahu pozemku navazuje na charakter ulice 8. listopadu. Aby dům odpovídal ke stávající zástavbě okolí i měřítkem, je celá budova rozdělena do šesti menších hmot, které se opakují v pravidelném modulu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.