Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Tomáš Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Návrh budovy je situován do areálu klášterních zahrad u Emauzského kláštera v Praze 2 na Novém Městě. Budova disponuje prostory potřebnými pro fungování katedry. Centrálním motivem stavby je atrium, které propojuje všechna nadzemní podlaží. Též knihovna využívá více podlaží. V jednotlivých patrech se nachází posluchárny, učebny, kabinety i kaple. Cílem práce je nabídnout objekt, který bude vyhovovat potřebám školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.