Závěrečné práce

Volnočasové centrum, Jindřišská - Růžová

Zdražilová Natálie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná budova volnočasového centra se nachází v blízkosti Jindřišské věže. Vyplňuje proluku mezi dvěma domy v Růžové ulici a půdorysem i výškou na ně navazuje. Čtyřpodlažní budova slouží jako multifunkční volnočasové centrum primárně pro rodiny s dětmi. Uvnitř se nachází multifunkční sál, ateliér, ale taky společenské prostory, kavárna a pochozí střecha, nabízející výhled do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.