Závěrečné práce

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Otto Dominik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce se věnuje návrhu konzulátu a Českého kulturního centra v Taipei. Hlavním tématem je otázka národní reprezentace a identita v zahraničí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.