Závěrečné práce

UPCYKLACE MATERIÁLU

Pecharová Gabriela

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá tématem designu v kontextu životního cyklu oděvu a jeho dopady na životní prostředí. Hlavním předmětem zkoumání v práci je chování spotřebitele ve fázi užívání oděvu a vliv prodloužení spotřební fáze oděvu na životní prostředí. Práce se pokouší najít řešení, jak prodloužit fázi spotřeby oděvu a jak motivovat spotřebitele k upcyklaci a udržitelné spotřebě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.