Závěrečné práce

BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV

Watersová Jana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadaným tématem diplomové práce je bydlení - hledání zahradního města. Místo hledání zahradního města jsem se však rozhodla hledat město v lese. Bydlení v přírodě namísto bydlení se zahradou. Jako jeden z největších potenciálů parcely totiž vnímám její zarostlost, divokost. Ambice projektu byla do tohoto prostředí navrhnout kvalitní současné bydlení a navazovat spíše než na sousední řadovky právě na stávající přírodu na parcele. Nestavíme na ‚zelené louce‘, ale na parcele ve vnitřní periferii města, která byla zapomenutá tak dlouho, až sama znovu ožila.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.