Závěrečné práce

MICHALOVCE

Butelová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadaním tejto práce je vytvorenie urbanistickej štúdie dostavby sídliska SNP v Michalovciach na východe Slovenska. Sídlisko nebolo dokončené podľa pôvodných plánov, kvôli zmene režimu v roku 1989, preto tu dnes chýba občianska vybavenosť. Mojím cieľom je nájsť mestskú štruktúru ďalšieho rozvoja tohoto sídliska, ktorá bude odpovedať dnešným nárokom na bývanie a fungovanie a následne jej integráciu so zvyškom mesta s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu a verejné priestranstvo.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.