Závěrečné práce

HOTEL BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ

Berezovskyi Bohdan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá zahuštěním stávající struktury v transformačním území Holešovice - Bubny - Zátory. Cílem samotného návrhu je dostavět proluku objektem ubytovacího zařízení hotelového typu, který by podpořil charakter dané čtvrti, citlivě zapadl do městské struktury a dotvářel mnohovrstevnatost městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.