Závěrečné práce

Skleník - družstevní bydlení pro zemědělce

Ha Linh

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Idea zemědělského družstva vznikla v hlavách lidí, kteří chtěli propojit drobné místní zemědělce. Cílem bylo vytvořit komunitu, ve které by se členové vzájemně podporovali, předávali si znalosti o zahradničení a šířili informace i mezi laiky. Společenství se s narůstajícím zájmem o lokální produkty otvírá široké veřejnosti. Zemědělské družstvo po celý rok pořádá trhy se zeleninou a ovocem, vydává poučné časopisy, provozuje webové stránky, organizuje workshopy a jiné akce. S narůstající činností už družstvu nestačily malé, pronajímané prostory. Bylo třeba najít si vlastní zázemí. Jejich novým cílem bylo vytvořit místo, které by zemědělcům umožnilo ukazovat a prodávat jejich produkty, a zároveň by sloužilo jako vzdělávací centrum pro širokou veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.