Závěrečné práce

Základní umělecká škola, Horní Počernice

Pitrman David

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem a smyslem práce je návrh nové budovy základní umělecké školy v Horních Počernicích. Nová budova má nahradit kapacitně a kvalitativně nedostačující stávající objekt. Škola se nachází na v současnosti nevyužívaném pozemku. Hlavními prioritami návrhu je zajistit žákům a kantorům kvalitnější a vhodnější učebny vzhledem k dnešním moderním požadavkům. Součástí návrhu jsou dva koncertní sály, které mají škole zajistit možnost alternativních příjmů při komerčním využitím a dále také vytvořit nové kulturní středobod pro danou lokalitu. Budova je navržena s ohledem na stavební program.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.