Závěrečné práce

Bytový dům, Praha - Holešovice

Havlenová Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je bytový dům s funkčním parterem v nově navrženém bloku v srdci pražských Holešovic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.