Závěrečné práce

BASTIONY

Bernard Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na hledání možných alternativ využití k oblasti kolem Mariánských hradeb se zvláštním zřetelem na jejich bastiony. Hlavním tématem je „vrstvení“, přidávání vrstev nové architektury na starou, hledání nového přínosu pro okolní město. Podrobně se pak zabývá návrhem polyfunkčního souboru staveb s převládající funkcí bydlení a jeho náležitostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.