Závěrečné práce

DOSTUPNÉ A SPOLKOVÉ BYDLENÍ

Černá Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá problematikou dostupnosti bydlení. Analyzuje situaci ve Vídni, dále zkou-má dostupnost bydlení v kontextu Prahy. Hledá vhodná řešení s ohledem na udržitelnost města a společnosti, řešení zahrnující sdílení prostředí a určitých funkcí v domě. Teoretická východiska jsou demonstrována na projektu doplnění výstavby a následném návrhu bytového domu v pražských Vršovicích, kde se projekt nesnaží reagovat jen na problematiku dostupnosti bydlení, ale i na specific-ký kontext v okolí Vršovického nádraží a hledá cestu, jak efektivně využít pozemky poblíž dráhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.