Závěrečné práce

ÚLOŽNÝ PROSTOR JAKO SOLITÉR V INTERIÉRU

Korytina Adam

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

V práci sa zaoberám skúmaním a analýzov úložného priestoru ako takého a riešeniami jeho problému vo forme úložného nábytku. Výsledkom práce je teda kolekcia úložného nábytku pozostávajúca z nemého sluhu, policového systému a kávového stola v minimalistickom, čistom prevedení. Kolekcia je vytvorená z dreveného masívu a vďaka nenáročnej technológií, sofistikovanej kompozícií a jednoduchej montovateľnosti sa tak stáva nie len užívateľsky priateľskou, ale takisto i redukuje ekonomické náklady a ekologické zaťaženie spojené so skladovaním a transportom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.