Závěrečné práce

Bydlení Nový Střížkov

Janoš Vojtěch

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zapomenuté místo, ztracený klenot a na něm prostor pro život pohybující se na hranici soukromého a kolektivního. Soudobá alternativa pražských vilových čtvrtí i aktualizace baťovské více-domkové zástavby. Svět na konci stolové hory, který se otevírá okolí i uzavírá sám do sebe. Tyčí se na ostrohu nad městem téměř bez kontextu. Přesto navazuje na okolí s respektem a iniciativou propojovat. Hledání rovnováhy mezi kvalitami bydlení individuálního a výhodami hustoty města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.