Závěrečné práce

Kralupy nad Vltavou - nové městské centrum

Bc. Klára Hofmanová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Kralupy nad Vltavou - město bez náměstí, město bez duše? Cílem je vytvořit fungující městské centrum. Využívám potenciál nábřeží a nechávám ho přirozeně ožít. Bourám mrtvý a vybydlený obchodní dům Máj. Na jeho místě navrhuji členitou horizontální strukturu, která žít bude. Objekt, definující prostranství nového náměstí. Objekt, žijící v souladu s místem a jeho historií. V parteru občanská vybavenost, v patře skromné pavlačové bydlení. Do rušné ulice uzavřená hmota, do náměstí rozmanitá. Dům dvou tváří. Dům pro lidi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.