Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Revitalizace Josefova

Bc. Lukáš Hudák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt řeší dlouholetou otázku revitalizace města Josefov, dříve významné habsburské bastionou pevnosti. Práce je rozdělena do jednotlivých etap od samotné historie a stavebně historického průzkumu, přes územní analýzy, územní studii k jednotlivým vybraným vojenským objektům města a veřejného prostoru vně i mimo město, až po vybrané detaily.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.