Diplomové práce

Vyřešení prostoru nároží ulic Revoluční a Lannova v Praze

Bc. Andrey Lopatin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Úlohou diplomního projektu je vyřešení nároží ulic Lannova a Revoluční v Praze. Projekt nabízí řešení zastavění dosud nevyužité parcely č. 2360/2 která vznikla na místě zbořených domů 1503 a 1248 při budování nábřežních komunikaci. Projekt také řeší objekt v Revoluční ulici který původně stál třetím v řadě od Vltavy, ovšem teď se nachází v čele Revoluční ulici s obnaženou štítovou zdi směrem ke Vltavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.