Diplomové práce

Holešovický trojuholník

Bc. Martin Sedmák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom diplomovej práce je nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie zástavby pre zadanú lokalitu v Prahe na Letnej. Stavebný program parcely tvaru trojuholníka zahŕňa z prevažnej časti bývanie, ktoré je doplnené v parteri o komerčné plochy typu obchodu a služieb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.