Závěrečné práce

Zóna berounský cukrovar

Bc. Anna Štembergová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá komplexním řešením areálu bývalého cukrovaru v Berouně, sevřeným mezi dálnicí a železnicí. Hledá nové funkční využití pro industriální objekty a doplňuje areál o objekty nové v návaznosti na širší vazby v území a potřeby obyvatel. Snaží se vyzdvihnout kvality území, zachovat jeho jedinečnou atmosféru a existující limity obrátit v jeho prospěch. Detailně řeší konverzi jednoho objektu a jednu novostavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.