Diplomové práce

Revitalizace lesa se studentským ubytováním

Bc. Zdeňka Zlatušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie studentského ubytování v celkovém kontextu přilehlého lesa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.