S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Revitalizace lesa se studentským ubytováním

Bc. Zdeňka Zlatušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie studentského ubytování v celkovém kontextu přilehlého lesa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.