Závěrečné práce

Revitalizace lesa se studentským ubytováním

Bc. Zdeňka Zlatušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie studentského ubytování v celkovém kontextu přilehlého lesa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.