15120

Ústav krajinářské architektury

Ústav zajišťuje výuku předmětů specifických pro program krajinářské architektury a předmětů pro studenty architektury a urbanismu, které přispívají k holistickému pojímání architektonické tvorby. Patří pod něj dva ateliéry 1. ročníku zaměřené na krajinářskou architekturu (vede je Hana Špalková s asistenty Laurou Jablonskou, Terezou Havránkovou a Františkem Gattermayerem) a vertikální ateliéry lišící se zaměřením i filozofií: ateliér Sitta – Chmelová, ateliér Rehwaldt - Concepcion, atelier Fingerová - Grohmannová, atelier Salzmann - Bečvářová a atelier Trevisan-Sklenář.

Jsme tu pro studenty

Ústav se vyznačuje otevřeným a přátelským přístupem ke studentům, v nichž se snažíme kultivovat zdravé sebevědomí a společenskou angažovanost. Těší nás jejich úspěchy v soutěžích nebo na přehlídkách studentských prací. Na to, jak naopak studenti hodnotí přístup akademických pracovníků, je nejlepší se zeptat jich samých. Proto pořádáme ankety, abychom se dozvěděli, jak vnímají jednotlivé předměty studijní náplně.

Globální perspektiva

Krajinářská architektura prožívá velký rozvoj ve vyspělých státech i v zemích třetího světa. Ve Spojených státech, kolébce oboru, jsou krajinářští architekti označováni za profesi 21. století. Žijeme v epoše nazývané antropocén – a krajinářská architektura často vystupuje v roli „ranhojiče“ území zdevastovaných lidskou aktivitou. Důležitost praxe krajinářské architektury pro kvalitu životního prostředí roste s hektickou urbanizací světa kolem nás.

Kultivovat prostředí vytvářené člověkem

Akademický personál ústavu má široké zkušenosti v oboru doma i v zahraničí včetně úspěšné účasti v mezinárodních soutěžích. Udržujeme kontakty s profesionály anebo akademiky na všech kontinentech – vždyť ekologie, jeden ze stavebních kamenů krajinářské architektury, přesahuje zeměpisné hranice. Posláním ústavu je rovněž propagovat chápání architektury jako celostní disciplíny, která kultivuje a harmonizuje prostředí vytvářené člověkem.

Odpovědnost, kooperace, udržitelnost

Usilujeme o stírání umělých hranic mezi jednotlivými disciplínami jako architektura, krajinářská architektura, environmentální umění, scénografie a další. Ve studentech se snažíme kultivovat zájem o prostředí vytvářené člověkem, o společenskou a sociální odpovědnost, výtvarné a technické kvality projektů. Dalším úkolem je podporovat a učit studenty interdisciplinární spolupráci, bez níž si dnes nelze moderní praxi architektury představit. Hledáme definici kooperativní ekologie. Udržitelností rozumíme i udržitelnost sociální. S rostoucí urbanizací před námi vyvstává nový úkol – zajistit kvalitní výuku nově formované agendy zelené infrastruktury. Věříme, že mezi našimi studenty jsou takoví, kteří budou významně ovlivňovat vývoj krajinářské architektury u nás i v zahraničí.

Co dál?

Po akreditaci magisterského studia budeme usilovat o akreditaci v anglickém jazyce. Domníváme se, že ČVUT v Praze je ve středoevropském prostoru unikátním místem, které má co nabídnout studentům i zahraničním lektorům. Akreditace magisterského studia umožní rozvinout spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci bilaterálních dohod nebo programu Erasmus.

Zahradu navštíví statisíce lidí. Tvůrci chtěli, aby si zážitek odnesli malí i velcí.  | © Václav Suchan
Naši krajináři na festivalu zahrad v Chaumont
© Václav Suchan
Chaumont 2022
Homo ludens bez ohledu na věk a postavení.
Před prezentací v Krupce. Bábovka od pana starosty…
Vánoční dárek pro našeho hostujícího profesora Tilla Rehwaldta. Předání jmenovacího dekretu. Pozdě, ale přece…
„Salon“ v karlínských kasárnách, červen 2018.
Vavřínový věnec Anežce Vonáškové za nejlepší projekt ZAN. S omluvou kolegovi Vavřínovi...
Docentka Hauserová vyhnala krajináře do krajiny. Ani zde to zřejmě bez mobilů nejde.
Umělé slunce. Hledání světla a stínu, karlínská kasárna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová