Závěrečné práce

Náměstí Edvarda Beneše, Varnsdorf

Nadrchalová Denisa

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem BP je zpracování návrhu revitalizace hlavního náměstí ve Varnsdorfu a jeho blízkého okolí. Vlastní práce se zabývá revitalizací centrální části náměstí včetně přilehlé komunikace, prostoru mezi farou a kostelem a prostranstvím před budovou MÚ a ZŠ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.