Závěrečné práce

Soukromá zahrada, Pěkov

Smetanová Julie

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zabývá koncepčním řešením pro soukromou zahradu přiléhající k nově zrekonstruovanému rodinnému domu v Pěkově. Cílem řešení bylo vytvořit příjemný prostor pro majitele zahrady a zároveň koncepčně navázat na ráz okolní venkovské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.