Závěrečné práce

Uzavřený veřejný prostor, Litoměřice

Zelenková Pavla

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním bakalářské práce je navrhnout a obnovit uzavřený veřejný prostor v Litoměřicích. Výsledek práce bude ve formě dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.