Závěrečné práce

SMÍCHOVSKÉ PŘEDMOSTÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU

Bc. Lukáš Kozák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je prověření možností lokality v okolí železničního mostu na Smíchovské straně, návrh nového uspořádání území především ve vztahu k řece Vltavě. Součástí práce je detailnější prověření vybraného programu - městských lázní propojených s říční plovárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.