Závěrečné práce

FLORENCE - NOVÉ BOBOLI

Kuča Jakub

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo využít soudobé taktiky výpočetního navrhování tak, aby vznikl krajinářský návrh, který v sobě bude spojovat přírodní procesy s lidským využitím. Toho má být dosaženo právě simulací a následnou interpretací těchto procesů prizmatem uživatele, čímž má dojít k určité synergii přírodního a umělého. Návrh aktualizuje koncept toskánské zahrady přejímáním nových geometrických principů a obsažením uměleckých artefaktů 21. st. Zároveň se však snaží ponechat původní atmosféru území. V dnešní době je každý svým vlastním Medici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.