Diplomové práce

Konverze Zlíchovského lihovaru, Praha - Smíchov

Bc. Miroslav Peterka

Magisterská diplomová práce

Anotace

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU Projekt se zabývá konverzí Zlíchovského lihovaru, který se nachází v jižní části Smíchova - oblast Zlíchov (Praha). Předmětem projektu je základní urbanistické řešení areálu a nalezení vhodného využití stávajících objektů a jejich začlenění do kulturně společenského života městské části.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.