Závěrečné práce

Císařský ostrov v Praze

Bc. Josef Kubát

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá nalezením vhodného celkového koncepčního urbanistického řešení lokality Císařského ostrova a jeho okolí. Návrh vychází z podoby historického řečiště Vltavy v těchto místech s přihlédnutím k současným potřebám města. Hledá alternativní cesty zástavby v záplavovém území. Definuje funkční využití v současnosti zanedbaných ploch. Vymezuje centrum Trojské kotliny a současně integruje její jednotlivé časti tak, aby naplno využily svůj potenciál.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.