15121

Ústav prostorového plánování

Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. V pedagogické činnosti připravujeme architekty pro činnost v oboru územní plánování. Zajišťujeme výuku modulu magisterského studia prostorové plánování.

Architektům navrhujícím stavby poskytujeme základní informace z oblasti územního plánování, geografických informačních systémů, ekologie, sociální ekologie a ekonomiky územního rozvoje, potřebné pro výkon jejich profese. Těžištěm pedagogického působení ústavu je magisterský a doktorský stupeň studia a celoživotní vzdělávání. Většinu výuky ústav zajišťuje v češtině i angličtině.

Veronika Šindlerová, Jindřich Felcman: Územní studie Kvasiny.
Koncepce občanského vybavení – uplatnění standardů dostupnosti mateřských škol ve městě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.