Závěrečné práce

BASTIONY

Lhoťan Petr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bastiony Mariánských hradeb leží ladem stejně, jako skoro celé barokní opevnění pražského levobřeží. Má diplomová práce zkoumá možnost zástavby na bastionu sv. Václava a funguje jako typové řešení v náročném a exponovaném místě. Je vymezený eskarpou bastionu sv.Václava a ulicemi Jelení a U Prašného mostu.Bezprostřední okolí bastionu č.14 působí podivuhodně nejednoznačně. Na jedné straně Prašný most, jeden z hlavních vstupů k Pražskému hradu se všemi jeho paláci a zahradami, na druhé straně neutěšené oplocené pozemky bez života a rozpačitě působící park na střeše podzemního parkoviště. Mou odpovědí je město. Nalezl jsem vhodný stavební program ve formě kombinace městského nájemního bydlení a vlastnického bydlení doplněné komerčními službami v parteru, administrativou a občanskou vybaveností. Řešený pozemek je svou rozlohou srovnatelný s typickým pražským blokem. Mnou navrhovaný dům je stavba stojící na hraně terénního zlomu jako hradčanské paláce. Jednoznačně a srozumitelně vymezuje veřejný prostor jako blízké dejvické bloky. Společný slunný vnitroblok otevírající se k jihu přidává kvality, jaké známe ze zahradních měst v okolí. Komerční služby a příslušenství jsou situovány v parteru, který se vzhledem k náročnému terénu nachází ve spodních čtyřech podlažích domu. Nad ním se nachází kancelářské prostory a menší byty převážně určené pro městské nájemní bydlení. Výše nalezneme především byty určené k prodeji. Navrhované jednotky se pohybují ve velikostech 1+kk až 6+kk. Návrh vnitrobloku využívá v maximální možné míře zeleň, která se na pozemku aktuálně nachází. Vnitroblok funguje jako poloveřejný prostor, oddělený od domů předzahrádkami náležícím jednotlivým sekcím nebo konkrétním bytům a využitelné jsou i z parteru při ulicích Jelení a U Prašného mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.