Závěrečné práce

KNIHOVNA MILÁN

Bujok Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem univerzitní knihovny v Miláně. Předmětem návrhu je nedokončený blok v blízkosti historického centra. V pásu mezi okruhy městských hradeb. Úkolem je doplnění bloku, návaznost na stávající objekty milánské univerzity UNIMI, San Rafael a Societa Umanitaria Milano. Cílem projektu je vytvořit nové studentské oborové centrum. Informační uzel zacelený do tkáně města a v těžišti sídel fakult UNIMI, ukončením bloku učeben SUM a právnické fakulty. Knihovna přebere část odborné literatury z milánských fondů, velkou část fondů oslovených fakult UNIMI a fondy humanitární společnosti Societa Umanitaria Milano, na jejíž objekty navazuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.