Závěrečné práce

Ekologická farma

Bc. Barbora Janíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budova ekologické farmy, zahrnující chov ovcí, výrobu ovčího sýra, byt majitele a ubytování pro 9 hostů, vychází z tradičního tvaru krkonošské chalupy, který je dále otáčen a deformován tak, že v konečném důsledku vytváří siluetu horského hřebenu. Důraz je kladen na aspekty trvale udržitelného rozvoje ve všech třech jeho pilířích – ekonomika, ekologie a sociální pilíř. Dispozice i technologie byly uspořádány tak, aby byly minimalizovány energetické nároky stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.