Závěrečné práce

JIŽNÍ MĚSTO I.

Suchá Karolina

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jižní Město, možná nejznámější sídliště v České republice, je symbolem panelové výstavby a pohlíží se něj poněkud s despektem. Ve skutečnosti však Jižní Město poskytuje velmi příjemné místo k životu a bydlení. Původní projekt sídliště byl velmi promyšlený a skvěle navržený. Bohužel v čase došlo k množství změn a výsledek se velmi liší od původního návrhu. Na okraji zájmu jsou drobné i rozsáhlé plochy mezi domy, které jsou však integrální součástí bydlení na Jižním Městě. Můj návrh se proto zabývá právě těmito plochami a jejich údržbou. Místo radikálních konceptů a smělých designových vizí navrhuji postupné drobnější úpravy, které budou udržitelné jak z hlediska financí, tak z ekologického pohledu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.