Závěrečné práce

Konverze Piettových papíren v Plzni

Bc. Tereza Hánlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je nefunkční území papírny v Plzni. Místo bylo vybráno na základě analýzy města Plzně - jeho vývoje, kritického pozorování a poznávání současných podmínek a vyhodnocení jeho nedostatků. Papírna byla jedním z vybraných míst k řešení. Cílem projektu je integrovat území do města a vytvořit z něj fungující a udržitelnou čtvrť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.