Závěrečné práce

Zástavba proluky - Anglické nábřeží v Plzni

Bc. Václav Seifert

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh na dostavbu a oživení Anglického nábřeží,  částí mezi železničními mosty a Wilsonovým mostem. Záměr projektu je také propojení nábřeží s městským sadovým okruhem a posílení charakteru města a atraktivitu řešeného území v těsné blízkosti historického jádra Plzně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.