Diplomové práce

Horské lázně v Peci pod Sněžkou

Zuzana Urbancová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo analyzovat a nalézt vhodnou formu zástavby v místě obchodního domu Sněžka v Peci pod Sněžkou a to ve vazbě na krajinu, historii a kulturní odkaz místa. Návrh interpretuje platný územní plán. Samotný projekt se zabývá nalezením adekvátního programu objektu, který by doplnil stávající strukturu a posílil rekreační potenciál města Pec pod Sněžkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.