Diplomové práce

Multifunkční kulturní centrum na Pankráci

Bc. Hosheen Al-Rashy

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt novostavby ve formě Multifunkčního kulturního centra v nároží ulic Hvězdova a ulice Na Pankráci v Praze 4 je navržen jako přístavba ke stávajícímu objektu OSC Arkády. Cílem je navrhnout reprezentativní kulturní stavbu s charakterem občanské stavby, která nabízí univerzální sál pro širokou škálu kulturních a společenských akcí (hudební koncerty, taneční akce, sportovní akce, modní přehlidky a divadlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.