Závěrečné práce

Ekumenický kostel a komunitní centrum na Pankráci

Bc. Lucia Beňadiková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh novostavby Ekumenického kostela s komunitním centrem ve východní části Centrálního parku jako součást polyfunkčního městského centra v Praze 4 na Pankráci. Cílem návrhu je vytvořit kvalitní prostředí pro společenské aktivity nejen lidem bydlícím v okolí, ale i široké veřejnosti. Centrum bude zázemím pro společenské akce, vzdělávání a rekreaci pro dospělé, děti i osoby v důchodovém věku, včetně handicapovaných. Kostel bude sloužit věřícím různých křesťanských vyznání. Umístění, kompozice a architektonický výraz komplexu reaguje na stávající i plánovanou výstavbu v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.