Závěrečné práce

Soubor staveb při ulici Pivovarská, Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Lubomír Bača

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je obnovení a posílení charakteru vybrané části města. Návrh je řešen od celkového urbáního konceptu snažícího se podpořit původní vazby maloměsta: město-krajina, až po hmotové a dispoziční řešení navržených objektů v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.