Závěrečné práce

Přestavba laboratoří ČVUT v Dejvicích

Bc. Jakub Straka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt nového víceúčelového vysokoškolského areálu navazuje na aktuální diskuze o urbanistickém řešení Vítězného náměstí a přiléhajícímu areálu vysokých škol v Dejvicích. Území, na které je projekt situován, se nachází na místě současných laboratoří ČVUT (Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní). Laboratoře, jež vznikly v druhé polovině 60. let 20. století, již v dnešní době nevyhovují svým prostorovým ani funkčním řešením požadavkům současného výzkumu probíhajícím na zmíněných fakultách. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.