Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Smíchov

Bc. Dominika Kraftová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh nové městské čtvrti Smíchov – jih v podobě dopravního terminálu Smíchov, integrujícího všechny druhy dopravy v místě, a významných veřejných prostor ve vazbě na terminál. Urbanistická studie vytváří nové centrum na západní frontě terminálu ve vazbě na autobusové nádraží a novou městskou čtvrť a pěší propojení smíchovské a radlické části podchodem a mostem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.