Závěrečné práce

Koncertní sál pro Prahu

Bc. Martin Pavlun

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Česká hudba je v historii významná a přínosná i v celosvětovém kontextu. Praha tuto tradici drží. Sídlí zde jeden z nejuznávanějších symfonických orchestrů vůbec. Přesto městu chybí koncertní sál se špičkovými akustickými parametry. Návrh prověřuje umístění stavby na Karlově náměstí. Koncertní sál je situován v severní části blíže centru města, kde vytváří zpevněnou část náměstí a vlastní vstupní předprostor. Prostorová akustika je řešena shoebox schématem, které vychází ze slavných sálů historie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.