Diplomové práce

Polyfunkční blok Praha Florenc

Bc. Huong Jaroslava Nguyen

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je regenerace a posílení charakteru místa Praha – Florenc. Projekt je řešen od urbanistického konceptu vymezující lokální centrum s novým veřejným prostorem, až po návrh polyfunkčního objektu umístěném nad stanicí metra Florenc.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.