Závěrečné práce

Doplnění městské struktury v území K podjezdu - Botič - Jivenská. Praha - Michle

Bc. Zbyněk Mrkus

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Úkolem je prověřit a navrhnout jak zpustlé území vrátit do struktury města. Záměrně nezadává přesné parametry, jejich nalezení je úkol zpracovatele. Město neplánuje plýtvat prostorem. V zásadě žádá husté zastavění. V současné ekonomické situaci předpokládá i neplánovanou přestávku v realizaci celého záměru. Součástí zadání je tedy rozdělení na případné etapy, určení postupu a odhadu ceny jednotlivých etap vč. ekonomické návratnosti. Samozřejmostí je vyřešení vztahu k potoku Botič.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.